Regulamin

O nas
e-IT („my”, „nas”, „nasz”) oferuje swoje produkty za pośrednictwem portalu z ogłoszeniami znajdującego się w domenie gieldawyszkow.pl („Serwis”).
Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania przez Was (klientów przeglądających zawartość Sklepu lub składających zamówienia) z naszego Sklepu, składania zamówień na oferowane przez nas produkty oraz warunki ich dostawy lub ich reklamowania. Treść Regulaminu możesz zapisać (CTRL + S) lub wydrukować (CTRL + P) korzystając ze zwykłych funkcji swojej przeglądarki internetowej.
Jeżeli chcesz się z nami skontaktować możesz to uczynić telefonicznie pod numerem: 501129110 lub poprzez e-mail: polano@o2.pl
Poniżej znajdziesz pełne dane adresowe oraz rejestrowe naszej firmy:
e-IT
07-200 Rybienko Stare, Diamentowa 4
NIP: 7621022444

Zakładając konto w naszym Serwisie akceptujesz niniejszy Regulamin oraz Politykę Prywatności (której treść możesz sprawdzić tutaj). Zapoznaj się z ich treścią i nie dokonuj zakupu naszych produktów jeżeli nie akceptujesz Regulaminu lub Polityki Prywatności. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany Regulaminu – zostaniesz o tym poinformowany poprzez udostępnienie jednolitego tekstu Regulaminu na niniejszej podstronie. Zmiana wchodzi w życie z dniem wskazanym przez nas, jednak nie wcześniej niż w terminie 7 dni od dnia udostępnienia jednolitego tekstu Regulaminu w Sklepie. Zmiana postanowień Regulaminu nie ma wpływu na warunki umów zawartych przed dniem ich wejścia w życie.
Założenie konta w Serwisie
Wystawienie ogłoszeń w naszym serwisie wymaga założenia konta  albo podania danych osobowych oraz danych. Założenie konta skraca jednak proces zamawiania a ponadto wyłącza konieczność każdorazowego podawania danych przy składaniu kolejnego zamówienia.
Założenie konta wymaga podania adresu e-mail oraz ustanowienia hasła do konta, możesz je także założyć poprzez Facebooka. Zakładając konto zobowiązujesz się dostarczyć pełne i aktualne informacje o sobie.
Nie możesz przenieść uprawnień do swojego konta utworzonego w Serwisie na nikogo innego oraz zezwalać nikomu innemu na korzystanie z niego. Powinieneś chronić bezpieczeństwo swojego konta oraz zabezpieczającego je hasła, nie powinieneś udostępniać nikomu hasła do konta w Sklepie.
Możesz zarejestrować się w naszym Serisie oraz dodawać ogłoszenia jeżeli posiadasz pełną zdolność do czynności prawnych (jesteś pełnoletni). Jeżeli jesteś osobą nieposiadającą pełnej zdolności do czynności prawnych, możesz dodawać ogłoszenia dopiero po uprzednim uzyskaniu zgody rodzica, opiekuna lub przedstawiciela ustawowego.
Jeżeli działasz w imieniu organizacji, osoby prawnej lub innego podmiotu, powinieneś być uprawniony do korzystania z Serwisu oraz do działania w ich imieniu.
Po utworzeniu konta, będziesz mógł w profilu konta podać dodatkowe informacje, np. adresy lub numery kontaktowe lub określić preferowaną formę płatności.
Składanie zamówień
Kliknięcie przycisku Potwierdź powoduje złożenie wiążącego zamówienia . Złożenie zamówienia potwierdzamy drogą mailową bezpośrednio po wysłaniu zamówienia. Zawarcie umowy następuje wraz z otrzymaniem przez Ciebie potwierdzenia zamówienia. Jeżeli nie będziemy w stanie zrealizować zamówienia, np. z uwagi na wyczerpanie produktów, powiadomimy Cię o tym drogą e-mail oraz niezwłocznie, zwrócimy uiszczoną przez Ciebie cenę. Jeżeli taka będzie Twoja wola, możemy także zmienić zamówienie, dostarczając Ci inny, wybrany przez Ciebie produkt i dokonując stosownych rozliczeń w zakresie różnicy cenowej. Zastrzegamy, że zamówione ogłoszenie realizujemy po opłaceniu pełnej ich ceny.
Zamówienia realizujemy z całego świata.
Obowiązują Cię ceny oferowane w chwili złożenia zamówienia. Wszystkie podawane przez nas ceny są cenami brutto zawierającymi podatek VAT. Do chwili pełnej zapłaty ceny sprzedaży, produkt pozostaje naszą własnością.
 Zostaniesz również poinformowany o  koszcie przed złożeniem zamówienia.
W naszym Sklepie oferujemy następujące rodzaje płatności transferuj.pl, przelew, W przypadku każdego zamówienia zastrzegamy sobie prawo nieoferowania niektórych rodzajów płatności.
Wszelkie zwroty płatności wykonywane są automatycznie na konto używane przez Ciebie do Zobacz naszą politykę prywatności, aby uzyskać więcej informacji na temat bezpieczeństwa karty kredytowej.
Prawa własności intelektualnej
Zdjęcia, opisy a także inne informacje w możliwie najdokładniejszym zakresie odzwierciedlają produkty oferowane przez nas w Serwisie. Zobowiązujemy się dokładać wszelkich starań, aby prezentowane informacje dotyczące produktów były aktualne, kompletne i zgodne ze stanem faktycznym.
Wszelkie prawa do Serwisu oraz oferowanych produktów, w szczególności prawa własności intelektualnej do nazwy, znaków towarowych, domeny, formy, grafiki, artykułów, zdjęć, należą do nas bądź naszych partnerów handlowych. Ich kopiowanie, rozpowszechnianie może naruszać nasze prawa lub prawa naszych partnerów handlowych.
Przesłane informacje
Zakazane jest dostarczanie, przesyłanie, przekazywanie przez użytkowników Serwisu jakichkolwiek treści o charakterze bezprawnym. Jeżeli dowiedziałeś się o jakimkolwiek bezprawnym działaniu innego użytkownika powinieneś nas niezwłocznie o tym poinformować wysyłając e-maila na adres podany na wstępie Regulaminu.
Mamy prawo do moderowania lub usuwania całości lub części wypowiedzi oraz innych treści umieszczonych w Serwisie, które naruszają postanowienia niniejszego Regulaminu, obowiązujących przepisów prawa lub dobre obyczaje bądź mogą godzić w nasze dobre imię bądź narażać nas na jakąkolwiek odpowiedzialność.
Wymagania techniczne niezbędne do korzystania z Serwisu
Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym Sklepu są następujące:

  1. Dostęp do urządzenia połączonego z siecią Internet;
  2. Przeglądarka internetowa.
Odstąpienie od umowy
Przysługuje Ci prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży każdego zakupionego u nas produktu, w ciągu 14 dni, bez podawania przyczyny. Termin na odstąpienie biegnie od dnia, w którym Ty (lub wskazana przez Ciebie osoba niebędąca przewoźnikiem np. domownik) wszedłeś w posiadanie produktu. Dla zachowania terminu wystarczy, że nadasz powiadomienie przed jego upływem.
Jeżeli odstąpisz od umowy sprzedaży produktu, niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu czternastu dni od dnia otrzymania Twojego powiadomienia, zwrócimy Ci wszystkie otrzymane płatności, (ale za wyjątkiem kosztów dodatkowych, które ewentualnie wynikną w związku z wyborem przez Ciebie innego sposobu dostawy niż najtańszy zwykły oferowany przez nas sposób dostawy). Zwrot płatności nastąpi automatycznie na konto użyte przez Ciebie do dokonania zapłaty za zakupiony produkt, chyba,  że wspólnie ustalimy inny sposób zwrotu.
Pamiętaj także o tym, że odpowiadasz za zmniejszenie wartości produktu, wynikające z korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech czy funkcjonowania tego produktu.
Procedura reklamacji
Każdą reklamację możesz przekazać nam pisemnie, e-mailem lub telefonicznie na adresy i numery wskazane na początku Regulaminu. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje będą wymagały uzupełnienia, przed jej rozpatrzeniem, zwrócimy się do Ciebie z prośbą o ich uzupełnienie we wskazanym zakresie. Postaramy się rozpatrzyć Twoją reklamację jak najszybciej, obiecujemy, że nie zajmie nam to dłużej niż 14 dni. Odpowiedź na reklamację otrzymasz na adres e-mail przypisany do Twojego konta w Serwisie lub poprzez e-mail, a jeżeli te dane nie będą nam znane - pisemnie.
W przypadku rozpatrzenia reklamacji na Twoja korzyść naprawimy lub wymienimy reklamowany produkt na pełnowartościowy lub jeżeli wymiana nie będzie możliwa zwrócimy Ci należność za reklamowany produkt w ciągu czternastu dni od daty rozpatrzenia reklamacji. Możesz zamiast zaproponowanego przez nas sposobu usunięcia wady żądać wymiany produktu na wolny od wad albo zamiast wymiany żądać usunięcia wady, chyba,  że doprowadzenie produktu do zgodności z umową w sposób wybrany przez Ciebie będzie niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez nas.
Prawo właściwe i polubowne rozwiązywanie sporów
Prawem właściwym dla niniejszego Regulaminu jest prawo polskie, Zasady korzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń możesz sprawdzić pod adresem: 
https://uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php.

Przy Prezesie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów działa także punkt kontaktowy (telefon: 22 55 60 333, email: kontakt.adr@uokik.gov.pl lub adres pisemny: Pl. Powstańców Warszawy 1, Warszawa.), którego zadaniem jest między innymi udzielanie pomocy konsumentom w sprawach dotyczących pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.
Przykładowo, przysługują Ci następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
  1. Wniosek o rozstrzygnięcie sporu do stałego polubownego sądu konsumenckiego (więcej informacji na stronie: http://www.spsk.wiih.org.pl/);
  2. Wniosek w sprawie pozasądowego rozwiązania sporu do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej (więcej informacji na stronie inspekcji handlowej);
  3. Pomoc powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług (więcej informacji na stronie samej platformy lub pod adresem internetowym Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
https://uokik.gov.pl/spory_konsumenckie_faq_platforma_odr.php).

Lista towarów i usług, za które przyjmowanie płatności za pośrednictwem Serwisu jest zabronione
1. towary i usługi zawierające treści pornograficzne, w szczególności dotyczące osób poniżej 15 roku życia i związane z użyciem przemocy oraz wykorzystaniem zwierząt;
2. gry hazardowe organizowane niezgodnie z przepisami prawa obowiązującymi w Rzeczypospolitej Polskiej, w tym w szczególności bez odpowiedniego zezwolenia;
3. towary i usługi zawierające mowę nienawiści na tle etnicznym, rasowym, religijnym lub światopoglądowym;
4. towary i usługi zawierające treści naruszające prawa osób trzecich;
5. muzyka, filmy, oprogramowanie lub inne towary i usługi naruszające prawa własności intelektualnej osób trzecich, w tym prawa autorskie, do znaków towarowych, patentowe i inne;
6. chemikalia;
7. narkotyki, środki psychoaktywne (w tym tzw. dopalacze), leki na receptę oraz niedopuszczone do obrotu produkty lecznicze, produkty paralecznicze oraz suplementy diety;
8. materiały wybuchowe i pirotechniczne;
9. wszelkie typy broni i amunicji, których posiadanie wymaga pozwolenia na broń w rozumieniu ustawy o broni i amunicji;
10. ludzkie i zwierzęce organy i tkanki;
11. towary lub usługi podrobione/sfałszowane;
12. oprogramowanie przeznaczone do podejmowania działań naruszających prawo, dobre obyczaje lub zasady współżycia społecznego;
13. bazy danych, w tym danych osobowych, adresowych, adresów e-mail, numerów telefonów i inne.

Aktualności Archiwum aktualności
Reklama
Polecane
Zapisz się do newslettera:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.
Wizytówka firmy w katalogu firm za 0 zł na 12 miesięcy !!!. Promuj swoją firmę ! PROMOCJA OGRANICZONA CZASOWO tylko do końca maja 2024 roku! Jedyna taka okazja ! 0 zł za rok !!! SPRAWDŹ !!!